Stacja Narciarska Kaniówka Ski

Unia Europejska

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

STACJA NARCIARSKA KANIÓWKA DZIUBAS WŁADYSŁAW WODZIAK STANISŁAW SP.J. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację pt. „Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania danymi i informacjami w Stacji Narciarskiej Kaniówka.”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup wieczystej licencji na gotowe oprogramowania optymalizujące obszary: pozyskiwania, zarządzania i prezentacji informacji oraz innych usług oferowanych przez stację.

Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Planowane efekty:

Realizacja potrzeb zdefiniowanych przez Wnioskodawcę pozwoli firmie na:

  • usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług oraz zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi- szczególnie COVID-19
  • ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego i atrakcyjności usług świadczonych przez firmę; wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii, rozszerzenie grona klientów.

Wartość projektu: 281 497.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 239 272.45 zł