Stacja Narciarska Kaniówka Ski

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

STACJA NARCIARSKA KANIÓWKA DZIUBAS WŁADYSŁAW WODZIAKSTANISŁAW SP.J.realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowaniedo cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzacjępt. Wdrożenie kompleksowego systemu do zarządzania danymi i informacjami w Stacji NarciarskiejKaniówka.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez zakup wieczystejlicencji na gotowe oprogramowania optymalizująceobszary: pozyskiwania, zarządzania i prezentacjiinformacji oraz innych usług oferowanych przez stację.

 

Projekt będzie realizowany w związku z koniecznością dokonania zmian sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19 oraz wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

 

Planowane efekty:

Realizacja potrzeb zdefiniowanych przezWnioskodawcę pozwoli firmie na:

usprawnienie działania firmy w zakresie świadczenia usług orazzarządzania przedsiębiorstwem w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi- szczególnie COVID-19
ograniczenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa; zwiększenie bezpieczeństwa sanitarnego iatrakcyjności usług świadczonych przez firmę; wzmocnienia odporności na wypadek kolejnychpodobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii, rozszerzenie grona klientów.

 

Wartość projektu: 281 497.00

Wkład Funduszy Europejskich:239 272.45

 

< Aktualności