Szkoła Narciarstwa i Snowboardu KANIÓWKA SKI


Szkoła narciarska Kaniówka Ski jest to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi oraz dla osób na każdym poziomie umiejętności jazdy na nartach. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi oraz z dorosłymi. Każdy instruktor nauki jazdy posiada odpowiednie kwalifikacje do zajęć z najmłodszymi. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi podopieczni zdobywali nowe umiejętności w miłej i życzliwej atmosferze.• W tym sezonie przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych milusińskich:
 • Karuzela oponki
 • zimowy tor przeszkód
 • dostosowane wyciągi taśmowe dla dzieci
 • gry i zabawy na świeżym powietrzu z animatorem

1 os.

1h 75zł

2h 140

3h 200

4h 260

5h 310

10h 600

2 os.

1h 110

2h 190

3h 270

4h 340

5h 400

10h -

3 os.

1h 135

2h 245

3h 355

4h -

5h -

10h -

4 os.

1h 160

2h 270

3h 380

4h -

5h -

10h -

Regulamin Szkoły Narciarskiej Kaniówka Ski KLIENTEM Szkoły Narciarskiej "Kaniówka Ski" może być każda osoba, która zaakceptuje regulamin Szkoły. *Przed dokonaniem zakupu usług szkoleniowych w szkole Narciarskiej i Snowboardowej „Kaniówka Ski” wszyscy Klienci mają obowiązek zapoznać się z jej regulaminem, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodziców lub opiekunów prawnych. Szkoła Narciarska i Snowboardowa „Kaniówka Ski „ nie ubezpiecza Klientów – sugerujemy aby wszyscy Klienci ubezpieczyli się od NNW we własnym zakresie.  
 •  Lekcja trwa ok. 50 minut (2 h=100 minut, 3 h= 150 minut)
 
 1. Ceny lekcji nie zawierają opłat za korzystanie z wyciągów przez Klientów. Przed rozpoczęciem zajęć należy zakupić w biurze szkoły bądź w kasie ośrodka narciarskiego karnet. Specjalnie dla naszych Klientów przygotowaliśmy karty dostosowane do czasu zajęć. W biurze Szkoły Narciarskiej można nabyć karnety 1-godzinne lub 2- godzinne ( 10 zł kaucja )
 2. Podczas zajęć Klienci szkoły narciarskiej "Kaniówka Ski" korzystają z wyciągów poza kolejnością.
 3. Szkoła narciarska "Kaniówka Ski" nie zapewnia sprzętu (nart,butów,snowboardów,kasków itp.) i nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny używanego przez Klientów sprzętu sportowego.
 4. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna prawnego jest odebranie dziecka punktualnie po zakończeniu zajęc przed Szkołą „Kaniówka Ski „
 5. Uzyskanie informacji o dostępności Instruktorów, zarezerwowanie i opłacenie lekcji jest możliwe wyłącznie w biurze szkoły "Kaniówka Ski"
 6. Należność za lekcje zarezerwowane w systemie rezerwacji,nie opłacone należy uregulować najpóźniej         2 godziny przed rozpoczęciem lekcji,w innym wypadku rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 7. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku gdy nieczynne są wyciągi w ośrodku narciarskim Kaniówka.
 8. Lekcje z pakietu obowiązują tylko w danym sezonie,niewykorzystane lekcje przepadają, a pieniądze nie podlegają zwrotowi.
 9. Lekcje z pakietu są  IMIENNE i nie może korzystać z nich osoba trzecia. Wyjątkiem są pakiety uzgodnione z Instruktorem bądź kierownikiem Szkoły "Kaniówka Ski".
 10. W sytuacji gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję,nie ma możliwości przedłużenia jej. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 11. Klienci szkoły narciarskiej "Kaniówka Ski" spotykają się z Instruktorem w miejscu oznaczonym danym numerem.
 12. Przed przystąpieniem do lekcji Klient zobowiązany jest przekazać Instruktorowi,szczegółowe i prawdziwe informacje dot.umiejętności narciarskich, a także stanu zdrowia, sprawności fizycznej i wszelkich dolegliwości mogących mieć wpływ na szkolenie Klienta. Podanie tych informacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa Klienta oraz najwyższej jakości usług świadczących przez Szkołę Narciarską "Kaniówka Ski"
 13. Instruktor może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku gdy Klient jest pod wpływem alkoholu (lub innych środków odurzających ),w takiej sytuacji nie przysługuje zwrot opłaty za lekcje.
 14. Instruktor może odmówić kontynuowania lekcji w przypadku uporczywego niestosowania sie prze klienta do wydawanych zaleceń. W takim przypadku opłata za lekcję nie podlega zwrotowi.
 15. Podczas zajęć Instruktorzy są uprawnieni do wydawania Klientom - w tym również małoletnim- wiążących wskazówek, a także stosowania nakazów i zakazów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego przebiegu lekcji i bezpieczeństwa zarówno Klientów,jak i innych osób obecnych na stoku.
 16. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 17. Przypominamy, że dzieci do 16 roku życia mają ustawowy obowiązek używania kasków. Instruktor może odmówić przeprowadzenia szkolenia w przypadku braku kasku, a uiszczona opłata za lekcje nie podlega wówczas zwrotowi.
 18. Wykupienie lekcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 19. Klienci Szkoły wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych oraz akcjach reklamowych prowadzonych przez Szkołę „ Kaniówka Ski”
 20. Szkoła "Kaniówka Ski"zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas trwania sezonu narciarskiego. Niniejszy regulamin w chodzi w życie z dniem 01.12.20016r.

Zadzwoń


tel. 663 878 339


szkola.kaniowka@gmail.comREGULAMIN KANIÓWKA SKI